În conformitate cu Graficul de monitorizare și control pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022, aprobat în ședința Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani din data de 21.09.2021, în perioada 18-22 octombrie 2021 se desfășoară activitatea de inspecție tematică în toate unitățile de învățământ de stat din județul Botoșani.

Se vor avea în vedere următoarele aspecte:

  1. Verificarea managementului unităţii de învăţământ (documente manageriale, organizare, planificare, respectarea legislației în vigoare);

2. Verificarea modului în care s-a realizat remedierea disfuncțiilor constatate în cadrul controlului mixt coordonat de Instituţia Prefectului, judeţul Botoşani;

3. Verificarea încadrării personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, a respectării normării și legislației în vigoare;

4. Monitorizarea respectării orarului școlii și realizării lecțiilor în format fizic/ online de către toți profesorii, asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității în scenariile propuse și probabile, verificarea ritmicității notării;

5. Verificarea modului de recuperare a materiei din anul școlar 2020-2021 și a realizării orelor remediale;

6. Modul de atragere și de gestionare a resurselor pentru buna funcționare – asigurarea cu combustibil pentru iarnă, organizarea transportului școlar/orare microbuze, asigurarea necesarului de măști și dezinfectanți, achiziționarea tabletelor/altor dispozitive electronice, necesare lucrului de la distanță, în mediul online.

7. Verificarea modului în care se acționează concret pentru siguranța și securitatea elevilor și a cadrelor didactice, respectarea măsurilor impuse în contextual actual de pandemie, monitorizarea absențelor și a situațiilor de risc, scenariile de funcționare și comunicarea cu ISJ, DSP, comunicarea intra și interinstituțională.

Se va asigura consilierea necesară pentru eficientizarea managementului unității de învățământ.

Exit mobile version