Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani

 

              În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014, O.U.G. nr. 89 din 23.12.2014, ale art. 2 din H.G.R. nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu completările şi modificările ulterioare şi ale art. 12 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în judeţul Botoşani, aprobat prin Ordin al Prefectului nr. 95 din 30.03.2018,

În temeiul aprobării în şedinţa extraordinară nr. 12 din data 29.05.2018 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani,

În scopul gestionării situaţiilor de urgenţă produse de fenomenele hidro-meteorologice periculoase (căderi de grindină, intensificări de vânt, scurgeri pe versanţi), pe raza a 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani (Săveni, Unţeni, Ungureni, Răchiţi, Nicşeni, Vlăsineşti, Drăguşeni), în data de 16.05.2018,

adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

         Art. 1. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani aprobă  Raportul final al comisiilor judeţene de evaluare a pagubelor produse pe raza a 7 unităţi administrativ-teritoriale (Săveni, Unţeni, Ungureni, Răchiţi, Nicşeni, Vlăsineşti, Drăguşeni) ca urmare a fenomenelor hidro-meteorologice (căderi de grindină, intensificări de vânt, scurgeri pe versanţi)  manifestate în data de 16.05.2018.

 Art. 2. Instituţia Prefectului – Judeţul Botoşani şi Consiliul Judeţean Botoşani vor înainta Raportul final împreună cu un proiect de hotărâre de Guvern către ministerele de resort pentru acordarea de sprijin financiar unităţilor administrativ-teritoriale afectate.

Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa instituţiilor cu responsabilităţi prin intermediul poştei electronice, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani.