Trei modele lingvistice în cadrul învățământului minorităților naționale cu o descreștere a numărului de ore în limba maternă. Propunerile corespunzătoare sunt stabilite în proiectul de lege “Despre învățământul mediu general “, care a fost aprobat la o reuniune a Guvernului Ucrainei miercuri, 13 martie.

În document sunt propuse  trei modele de studii  pentru reprezentanții minorităților naționale:

Primul model este pentru popoarele autohtone din Ucraina care nu trăiesc în mediul lingvistic al limbii lor materne și nu au un stat care să protejeze și să dezvolte această limbă. În primul rând este vorba despre tătarii din  Crimeea.

Pentru ei, primul model implică studierea  limbii indigene de la clasa 1 până în clasa  11 (12), împreună cu studierea aprofundată a limbii ucrainene.

Al doilea model – pentru școlile cu limba de studiere  a minorităților naționale, ale căror limbi aparțin limbilor UE.

În funcție de grupul de limbi și de mediul lingvistic, utilizarea acestui model poate fi diferit, dar elementele de bază sunt:

În limba maternă, împreună cu studierea limbii de stat, vor studia în școala primară.

În clasa a 5-a cel puțin 20% din orele de studii pe anul de învățământ vor fi în limba ucraineană la început,  cu o creștere treptată a obiectelor ce se vor studia în limba de stat ,ca, în clasa a 9-a să se ajungă la cel puțin 40% din materiile predate  să fie în limba de stat.

Începând de la clasele superioare, unde cel puțin 60% din volumul anual de studii în aceste instituții trebuie să fie predate în limba oficială.

Al treilea model va funcționa pentru restul comunităților naționale din Ucraina. Se referă la minorități, a căror limbă aparține uneia dintre familiile limbii  ucrainene, precum și a celor care trăiesc predominant în mediul propriei lor limbi (limba rusă).

Acolo școala primară va fi, de asemenea, în limba minorității împreună cu studierea profundă a limbii ucrainene, iar din clasa a 5-a, cel puțin 80% din orele de studii  vor fi predate în limba de stat.

Guvernul va prezenta acest document spre examinare Radei Supreme.

Agenția BucPress – www.bucpress.eu

Exit mobile version