În anul 2020, siguranța cetățeanului a fost obiectivul principal al polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, astfel aceștia au acționat pentru creșterea gradului de siguranță și protecție a persoanelor, protejarea patrimoniului, siguranța stradală și siguranța rutieră.

Pentru îndeplinirea obiectivului general de creştere a gradului de siguranţă a cetăţeanului, prin îmbunătăţirea constantă a serviciului de ordine şi siguranţă publică, toate măsurile adoptate în acest an s-au circumscris unui context puternic marcat de efectele răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2.

Creşterea gradului de siguranţă publică este reflectată şi în scăderea infracţionalităţii sesizate în anul 2020 cu 7,54% .

În acelaşi context, analiza indicatorilor statistici ai situaţiei operative din perioada 2015 – 2020 evidenţiază faptul că siguranţa cetăţeanului s-a îmbunătăţit în mod constant, de la an la an, în condiţiile în care infracţionalitatea sesizată s-a redus cu 19,95 %, luând în considerare numai extremele acestui interval.

Activități desfășurate pentru prevenirea și combaterea raspândirii virusului Sars-Cov2

Printre principalele repere instituţionale ale activităţii desfăşurate de către întregul efectiv al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Botoşani, în anul 2020, în vederea combaterii şi limitării efectelor pandemiei, se regăsesc:

 • Punerea în aplicare a documentelor de planificare elaborate şi transmise atât de la nivelul eşaloanelor superioare, cât şi la nivelul I.P.J. Botoşani, pe perioada instituirii stării de urgenţă, respectiv a stării de alertă.

 • Depunerea tuturor diligenţelor necesare asigurării resurselor umane necesare gestionării situaţiei operative/ epidemiologice în zona de responsabilitate. În mod deosebit, s-a urmărit în permanenţă adaptarea dispozitivului de ordine și siguranță publică și rutieră pentru a se asigura prezența crescută a efectivelor de poliție și poliție locală, în zonele publice aglomerate.

 • Desfăşurarea de activităţi permanente de instruire a efectivelor cu privire la cadrul legislativ elaborat în domeniul combaterii şi prevenirii infectării populaţiei cu SARS COV2.

 • Implementarea de măsuri pe linia asigurării protecţiei personalului propriu, prin asigurarea materialelor/echipamentelor de protecție sanitară, respectiv instruirea acestuia pe linia prevenirii răspândirii virusului.

 • Asigurarea misiunilor specifice, din competenţa structurilor Ministerului Afacerilor Interne, circumscris desfăşurării campaniei naţionale de vaccinare a populaţiei împotriva SARS COV2 (însoţire transporturilor de vaccinuri, menţinerea ordinii şi siguranţei publice în proximitatea centrelor de vaccinare).

În contextul celor expuse, apreciem că efortul instituţional depus în perioada martie – decembrie 2020 a fost unul considerabil, impunându-se adaptarea continuă în plan operaţional a măsurilor conjugate, astfel încât complexitatea misiunilor pe linia prevenirii şi combaterii efectelor pandemice să nu greveze asupra obiectivului esenţial al instituţiei, respectiv acela de creştere a gradului de siguranţă a cetăţeanului.

Prevenirea şi combaterea violenţei în familie

Din analiza datelor statistice privind infracțiunile sesizate în anul 2020, numărul faptelor de violență domestică a scăzut faţă de anul 2019 cu 6% .

Ponderea infracţiunilor este deţinută de cele de lovire sau alte violenţe (iar după locul comiterii faptelor de violenţă domestică, ponderea acestui fenomen este în mediul rural, unde au fost comise un procent de 67% dintre fapte, în timp ce în mediul urban au fost comise 33% dintre acestea.

Din analiza cauzelor și condițiilor favorizatoare apariției manifestării violenței domestice au fost identificați factori, cum ar fi: consumul de alcool, condițiile precare de locuit, mediul familial dezorganizat, constrângeri financiare, mediu social tolerant față de violență.

În perioada analizată, poliţiştii au emis 211 ordine de protecție provizorii, 113 dintre acestea fiind în mediul urban și 98 ordine de protecţie în mediul rural.

Siguranţa traficului rutier

În anul 2020, poliţiştii rutieri au organizat 258 acţiuni, dintre care 197 cu efective proprii şi 61 cu alte formaţiuni/instituţii colaboratoare. Cu prilejul acestora au fost descoperite (sesizate) şi instrumentate 787 infracțiuni şi au fost constatate şi sancţionate 27.089 abateri contraventionale la regimul circulaţiei.

În perioada analizată, pe raza judeţului Botoşani s-au produs 407 accidente rutiere, soldate cu 465 victime omenești.

Din totalul accidentelor rutiere cu victime, 77% au fost comise pe raza localităților, iar 23% pe artere din afara localităților.

Analiza dinamicii accidentelor de circulație cu victime produse în anul 2020 relevă faptul că acestea au scăzut cu 19%.

Principalele trei cauze de producere ale accidentelor de circulaţie grave sunt:

 • abaterile comise de pietoni fiind aplicate 692 sancţiuni,

 • viteza excesivă sau neadaptată la condiţiile de drum fiind aplicate 13.316 sancţiuni

 • abaterile comise de biciclisti fiind aplicate 778 sancţiuni.

Măsurile luate pentru combaterea acestor cauze (15.086 sancţiuni) reprezintă 55,7% din totalul sancţiunilor aplicate în anul 2020.

Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii

Poliţiştii de proximitate, conform conceptului de organizare a activităţii de ordine publică în mediul urban, au soluţionate un număr de 1.288 de reclamaţii, petiţii şi sesizări .

În perioada de referintă au fost executate 704 activități pentru prevenirea victimizării bătrânilor, au instruit antiinfracţional 356 persoane potenţiale victime, au consiliat 4.252 persoane, au pus în aplicare 119 ordine de protecție și au constat 75 infracțiuni.

Siguranţa în şcoli

Evoluția numărului faptelor penale sesizate în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ în perioada analizată a fost influențătă de contextul epidemiologic generat de Coronavirusul SARS-COV 2-COVID 19, aceasta înregistrând o scădere cu 39,43% a infracţiunilor săvârşite de minori şi menţinerea preponderenţei comiterii acestora în mediul urban.

Criminalitatea economico-financiară

Cele 602 sesizările economice înregistrate reprezintă 6,51% din totalul sesizărilor penale la nivel de inspectorat, infracţiunile economice pentru care a fost continuată urmărirea penală împotriva suspectului reprezintă 15,53% din total pe inspectorat, 22,78 % din sesizările de natură economico-financiară au ca obiect infracţiuni de contrabandă cu ţigarete.

În cadrul dosarelor penale instrumentate în cursul perioadei, au fost aplicate măsuri asiguratorii până la concurența sumei de 660.970 lei, recuperând totodată în numerar sau cont bancar prejudicii cauzate în cuantum total de 152.620 lei.

Criminalitatea contra patrimoniului

Infracţiunile contra patrimoniului, reprezintă un procent de 39,04% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul I.P.J. Botoșani, acestea au scăzut cu 7,08%, iar tendința de scădere a infracțiunilor contra patrimoniului a putut fi constatată atât în mediul urban, cu -11,46 %, cât și în mediul rural, cu -1,69%.

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

În anul 2020, poliţiştii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Botoşani au desfăşurat activităţi în cadrul a 10 planuri de acţiune ale I.G.P.R., precum şi în cadrul a 14 planuri de acţiune proprii, fiind astfel executate 14 acţiuni şi 296 de controale pe liniile arme-cinegetic, explozivi, substanţe periculoase.

În cadrul acţiunilor şi controalelor au fost constatate 119 infracţiuni şi 56 de contravenţii. De asemenea, în cadrul dosarelor penale instrumentate, au fost indisponibilizate în vederea cercetărilor 24 arme letale şi 15 arme neletale, 1.896 elemente de muniţie, 445 kg de materiale pirotehnice, 5.100 kg de deşeuri periculoase, un autoturism de teren, 48 de capcane neautorizate.

Totodată, au fost suspendate 16 permise de armă iar în cazul a 21 de persoane s-a dispus anularea dreptul de deţinere, port şi folosire arme.

Infracţionalitatea în domenii specifice

Silvicultură

Pe linia prevenirii şi combaterii faptelor ilegale îndreptate împotriva pădurii şi a personalului silvic, în scopul menţinerii integrităţii fondului forestier naţional, au fost organizate şi executate 31 acțiuni, 394 controale în fondurile forestiere şi 204 controale la obiective forestiere, în care au fost implicaţi toţi partenerii instituţionali de la nivelul judeţului (Garda Forestieră, Direcţia Silvică, A.N.A.F. şi Garda de Madiu).

În cadrul activităţilor menţionate, au fost constatate 63 contravenţii la legislaţia silvică, aplicându-se amenzi în valoare de 142 mii lei, s-a dispus confiscarea a 418,80 m.c. material lemnos în valoare de 142 mii lei, indisponibilizarea în vederea confiscării a unui autovehicul şi au fost înregistrate 65 dosare penale.

Piscicol

Pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol, cu implicarea partenerilor instituţionali (A.N.P.A., Garda de Mediu, A.N.A.F., D.S.V.S.A.) au fost organizate şi executate 33 acțiuni, 295 controale pe cursurile de apă şi amenajări piscicole, fiind de asemenea controlate 188 obiective (societăţi comerciale, pieţe etc.).

ACTIVITĂŢILE STRUCTURILOR SUPORT

Criminalistică

Obiectivele prioritare ale activităţii în domeniu criminalistic au vizat identificarea tuturor categoriilor de urme pe care le oferă locul faptei și administrarea probelor necesare în procesul judiciar, prin expertize și constatări criminalistice, cât și prin exploatarea eficientă a bazelor de date AFIS și NBIS.

Au fost efectuate 1.507 investigări tehnico-ştiinţifice a locului faptei, s-a participat la 70 acţiuni, ocazii cu care au fost ridicate de la locul faptei în vederea valorificării 8.222 urme.

În urma exploatării urmelor papilare prin intermediul staţiei AFIS precum şi a urmelor traseologice prin expertize şi constatări criminalistice, s-au realizat 135 de identificări, dintre care 117 dactiloscopice și 18 traseologice.

Serviciul pentru Acțiuni Speciale

În cursul perioadei evaluate poliţiştii din cadrul Serviciul pentru Acţiuni Speciale au desfăşurat:

  • 289 misiuni de patrulare și 96 rezerve de intervenție

  • 8 acțiuni de intervenție pentru restabilirea ordinii publice

  • 6 misiuni ( specifice negociatorului ) de salvare a vieții în caz de amenințare cu tentativă de suicid

  • 5 sesiuni de instruire tactică pentru polițiști

  • 11 reținuți/arestați periculoși escortați

  • 6 urmăriți general prinși

  • 37 de mandate executate

  • 14 razii/ descinderi

  • 169 percheziții

Cazier judiciar, statistică și evidență operativă

Prin aplicaţia ROCRIS, poliţiştii din cadrul S.C.J.S.E.O., au emis 40.210 certificate de cazier judiciar la ghişeu, 3.856 copii de pe cazierul judiciar, 1.081 situaţii generale judiciare şi 236 extrase de pe cazierul judiciar.

Relații cu publicul

Au fost înregistrate 4567 petiții din care 2417 petiţii la sediul inspectoratului şi 238 de audienţe.

CONCLUZII

Eforturile depuse de polițiștii botoșăneni, alături de celelalte instituţii de aplicare a legii, au dus la menţinerea sub control a fenomenului infracţional și la creșterea gradului de încredere a cetățenilor în forțele de ordine.

Pentru anul 2021, activităţile I.P.J. Botoșani se vor derula, în continuare, în conformitate cu priorităţile de acţiune naţională prevăzute de actele normative în vigoare şi vor urmări, cu precădere, creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere şi destructurarea grupărilor infracţionale.

Exit mobile version