Declaraţie de Unire
Act cu caracter simbolic

Noi, membrii Consiliului Local al oraşului Darabani, întruniţi în şedinţă ordinară, în Sala de Festivităţi a Primăriei, astăzi, 29 martie 2018, în Anul Centenar al Marii Uniri de la 1918,
Având în vedere că, prin Tratatul de pace de la Bucureşti, încheiat în mai, 1812, între Imperiul Otoman, putere suzerană şi Imperiul Ţarist, putere protectoare, de facto, românii din stânga şi din dreapta Prutului, au fost despărţiţi, împotriva voinţei lor, iar în 1940 şi 1944, au fost din nou separaţi, contrar vrerii lor, în urma Pactului Ribbentrop – Molotov, dintre Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Germania nazistă, încheiat pe 23 august 1939.

Având în vedere că, acum 100 de ani, fraţii aceluiaşi neam, din Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş, care erau separaţi şi înstrăinaţi, de secole, au depus toate eforturile şi s-au unit, in statul naţional unitar român România Mare,
Având în vedere că, mai multe localităţi din România şi Republica Moldova au semnat documente similare, prin care îşi manifestă curajul şi dorinţa, de a dărâma acest “Zid al Berlinului” şi de a transforma Prutul, potrivit lui Dimitrie Cantemir, în “apa cea mai sprintenă şi cea mai sănătoasă” din mijlocul Moldovei,
Convinşi, pe deplin, că suntem datori să continuăm efortul generaţiilor de români care s-au jertfit pentru unitatea naţională,
Conştienţi că, Patria – mamă, România, are o datorie morală, faţă de românii dintre Prut şi Nistru, pe care, din cauza vicisitudinilor istoriei, nu a fost capabilă să îi ocrotească în trecut,
HOTĂRÂM:
De aici, din cel mai nordic oraş al ţării, să depunem toate eforturile, pentru realizarea unirii Moldovei din stânga Prutului, cu România,
ŞI SOLICITĂM:
Guvernului, Parlamentului, Preşedintelui României şi tuturor românilor, să întreprindă, toate diligenţele, pentru unirea românilor din stânga Prutului cu Ţara – Mamă.


AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!

1. Florea Vasile – Lucian
2. Hrimiuc Galia
3. Farcaş Otilia
4. Floria Vasile
5. Bărănceanu Petrică – Tichel
6. Hrimiuc Dănuţ
7. Cimpoi Marin
8. Tîrniceru – Ifrim Dan
9. Hrimiuc Rodica
10. Gîrbaci Alin
11. Caba Gheorghe
12. Meţler Adrian
13. Acsinte Constantin
14. Vicliuc Sergiu
15. Dănilă Dumitru
16. Andronic Zîna
17. Bejinariu Gheorghe

Câte un exemplar, din prezenta Declaraţie de Unire, va fi trimis Preşedintelui României, Primului ministru al României, Preşedintelui Senatului şi Preşedintelui Camerei Deputaţilor. Se va vota joi, 29 martie 2018, in Consiliul Local.