Șeful DSU, Raed Arafat, a prezentat luni măsurile luate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență privind regulile de intrare în țară, care intră în vigoare de la 1 februarie. De acum, măsura carantinei va fi impusă doar nevaccinaților, nu și celor care vin din state non-UE. Iar durata carantinei a fost redusă de la 10 zile la 5.
Printre măsurile adoptate azi în şedinţa CNSU se numără și renunțarea la clasificarea țărilor. Totodată, de acum, carantina pentru contacții direcți nevaccinați se reduce la 5 zile. Principalele declarații ale lui Raed Arafat: Noi v-am obişnuit ca joi sau vineri să avem lista ţărilor actualizate. De azi, de la această şedinţă a Comitetului nu vom mai reveni cu lista ţărilor. Va fi o regulă generală care se aplică la toţi indiferent din ce vin. Acest lucru a fost stabilit cu colegii de la ministerul Sănătăţii. Astfel, prin măsurile adoptate şi aprobate se elimină terminologia de state aflate sub culoare în funcţie de riscul epidemiologic. Se instituie măsura carantinei cu o durată de 5 zile pentru persoanele care sosesc în România şi nu prezintă certificatul digital al UE sau alte documente compatibile cu acesta care să ateste vaccinarea cu schemă completă, trecerea prin boală în ultimele 180 de zile sau testarea negativă RT-PCR efectuată cu cel mult 72 de ore înainte. Rămân unele excepţii: vorbim de copiii cu vârstă mai mică sau egală cu 12 ani, persoanele aflate în tranzit dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore, lucrătorii transfrontalieri. Carantina pentru persoanele care au fost contact direct se reduce la 5 zile. Exceptați cei trecuți prin boală, care au maxim 90 de zile de la ieșirea din izolare. Atunci ei nu se mai carantinează la contactul direct Cei care au ultima doză, a doua doză de 9 luni sau mai mult nu se mai recunoaşte certificatul lor, decât dacă fac cea de-a treia doză. Acest lucru va fi reglementat în curând. Rămâne în vigoare şi documentul PLF Excepţie de la carantină: decese, căsătorie (actul de făcut la primărie) şi aspecte medicale. Ce aveţi în această Hotărâre nu necesită Hotărâre de Guvern pentru validare. Se aplică din momentul în care este publicată La acest moment carantina de cinci zile şi pentru vaccinaţi şi pentru nevaccinaţi este importantă pentru oprirea răspândirii virusului. Contact direct înseamnă că nu ai purtat mască la birou. La acest moment nu e nevoie de o decizie privind chemarea la lucru a cadrelor medicale care au COVID. Situația e încă sub control

Art.1 – Se instituie măsura carantinei cu o durată de 5 zile pentru persoanele care sosesc în România și nu prezintă certificatului digital al UE privind COVID-19 sau, în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 ori documente compatibile cu aceste certificate, dovada pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete, trecerea prin boală în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară sau testarea negativă RT-PCR pentru COVID-19 efectuată cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).

Art.2 – Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită în condițiile art. 1 următoarele categorii de persoane care sosesc pe teritoriul României: a) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani; b) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul țării; c) lucrătorii transfrontalieri care intră în România, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi; d) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare; e) conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane și se deplasează în interes profesional; f) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate în procedură accelerată; g) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu; h) piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă și personalul feroviar; i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară cât și de la bordul navelor și elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare medicală precum și de la bordul celor care operează în zona economică exclusivă a României, care arborează pavilion român sau pavilion străin, dar aflat în managementul unui operator român, într-un port românesc, cu condiția asigurării echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19; j) personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de transport și cel care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, la intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe navă; k) personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe și mobile de extracție petrol și gaze în zona exclusivă economică a României; l) angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara țării. Art.3 – (1) Se instituie măsura carantinei pentru o durată de 5 zile pentru contacții direcți ai unei persoane confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) măsura carantinei instituită cu privire la contacții direcți ai unei persoane confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu se aplică persoanelor aflate în perioada de 90 de zile ulterioare izolării ca urmare a confirmării pozitive pentru virusul SARS-CoV-2. Art.4 – (1) Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de vaccinare, necesară pentru aplicarea excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19, sau în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, prezentat în limba țării unde a fost administrat vaccinul și în limba engleză. (2) Dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19, sau în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste rezultatul pozitiv al testului RT-PCR, prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză. (3) Dovada testării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19, sau în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză. Art.5 – (1) Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare cum ar fi afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică în program de hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare documente de identitate, părăsirea țării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ș.a., poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative. (2) Analiza situațiilor prevăzute la alin. (1) este realizată la nivelul centrelor județene de coordonare și conducere a intervenției iar, cazurile considerate ca justificate, pot face obiectul suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția de Sănătate Publică. (3) În decizia de suspendare se vor menționa, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru care aceasta se aplică și măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2. Art.6 – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.02.2022, ora 00.00
Citează :https://www.libertatea.ro/