Guvernul a promulgat proiectul pentru modificarea Legii Educației, prin care consiliile locale sunt obligate să acorde burse elevilor în anul 2019. De aceste burse pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar. Avestea pot fi burse sociale, burse de studiu, burse de merit și burse de performanță.

Inițiativa legislativă prevede ca bursele sociale, bursele de studiu, bursele de merit și bursele de performanță se stabilesc anual prin hotărâre de Guvern. Acestea se pot cumula, iar elevii cu cerințe educaționale speciale sau nedeplasabili pot beneficia de învățământ la domiciliu.„Pentru copiii cu dizabilități locomotorii, în vederea integrării acestora în învățământul cu frecvență, se vor achiziționa elevatoare sau procesul instructiv-educativ se va desfășura într-o sală situată la parterul unității”, prevede actul

normativ.

Ce burse școlare primesc elevii în anul 2019

Burse sociale
bursa socială pentru elevii orfani sau bolnavi – 300 lei/lună
bursa socială pentru elevii din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate – 100 lei/lună
bursa socială pentru elevii al căror venit net lunar pe membru de familie nu este mai mare de 50% din salariul minim net pe economie – 300 lei/lună;
bursă de ajutor social ocazional – 300 lei

Burse de performanță
1000 lei/lună pentru elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare și pentru cei care s-au calificat în loturile de pregătire organizate pentru competițiile internaționale
500 lei/lună pentru elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației

Burse de merit
bursă de merit pentru media 10 – 600 lei/lună
bursă de merit pentru medii cuprinse între 9,99 și 9,50 – 300 lei/lună
bursă de merit pentru medii cuprinse între 9,49 și 9,00 – 200 lei/lună
bursă de merit pentru medii cuprinse între 8,99 și 8,50 – 70 lei/lună

https://a1.ro

Exit mobile version