Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Învăţământ Primar şi Gimnazial, continuă şi în anul şcolar 2019-2020 competiţia pentru obţinerea certificatului „Şcoală Europeană”.

Prin această initiaţivă, lansată în 2004, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a încurajat şi a motivat participarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din Romania la programele europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale (Socrates 1997-2006, LifeLongLearning 2007-2013 şi Erasmus+ 2014-2020) şi a contribuit la dezvoltarea mobilităţii internationale şi la schimbul intercultural, obiective asumate pentru construirea Spaţiului European al Educaţiei.

 

Competiţia „Şcoală Europeană” constă în evaluarea calităţii şi coerenţei managementului şcolii, reflectat în documentele manageriale, precum şi a impactului pe care activităţile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra dezvoltării profesionale, a culturii organizaţionale şi a ethosului şcolii.

Etapele competiţiei:

– 20 martie 2020 (data poştei): termenul limită pentru trimiterea candidaturilor ;

– 27-30 aprilie 2020: evaluarea candidaturilor ;

– mai-iunie 2020: acordarea certificatelor, în cadru festiv.

Dosarul de candidatură va conţine: formularul-tip de candidatură şi avizul I.S.J. Botosani de participare la Competitia Naţională „Şcoală Europeană, disponibile pe site-ul M.E.C., un portofoliu ilustrativ, copii ale Proiectului de dezvoltare instituţională şi Planurilor manageriale anuale 2017-2018, 2018-2019 şi 2019-2020.

Candidaturile vor fi trimise Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, prin poştă, pe adresa: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, str. Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova, cod postal 200760, cu menţiunea Pentru Competiţia naţională Şcoală Europeană, ediţia 2020“. Datele privind expeditorul trebuie să conţină denumirea completă a unităţii şcolare.

Competiţia se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale. Odată obţinut, certificatul „Şcoală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care şcoala trebuie candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut.

Informaţii suplimentare:

https://www.edu.ro/scoala-europeana

http://www.isjbotosani.ro/articol/8287/Certificatul+%E2%80%9E%C5%9Ecoal%C4%83+European%C4%83%22+%E2%80%93+2020+.html