Programul LEGUME in spatii protejate 2022 – HG nr. 148/03.02.2022

Valoarea maxima a ajutorului de minimis este de 4.000 euro/beneficiar/an, astfel:

– 3000 euro/cultura in ciclul I /1000 mp/beneficiar

– 1000 euro/cultura in ciclul II /1000 mp/beneficiar

Cererile de înscriere în program se depun la D.A.J. Botoșani, astfel:

– până la 01 martie 2022 inclusiv, pentru ciclul I ;

25 iulie – 31 august 2022 inclusiv, pentru ciclul II.

Potențialii beneficiari sunt:

– producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător valabil pana la 31.12.2022;
– producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit O.U.G. nr. 44/2008;
– producătorii agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate :

a) să dețină o suprafață de minimum 1.000 mp/ciclu de producție, cultivată exclusiv cu tomate in ciclul I, iar in ciclul II cu una dintre culturile de tomate, ardei gras si/sau lung-capia, castraveți, fasole păstăi salata, spanac, ceapa verde;

b) să marcheze suprafața la loc vizibil, cu o placă-indicator inscripționată “Program susținere legume, anul 2022, beneficiar numărul …“ cu dimensiunea minima de 50 cm/70 cm;
c) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;
d) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu legume în spații protejate in anul 2022;

e) să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor;

f) să facă dovada obținerii producției minime realizate prin documente justificative;

g) să nu înregistreze obligații fiscale restante la bugetul general consolidat al statului si nu au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale.

Producțiile minime prevăzute la lit. c) sunt următoarele :

  1. 3.000 kg /1.000 mp – cultura de tomate
  2. 2.000 kg/1.000 mp – cultura de ardei gras si/sau lung – capia
  3. 4.000 kg/1.000 mp – cultura de castraveți
  4. 1.500 kg/1.000 mp – cultura de fasole păstăi
  5. 1.000 kg/1.000 mp – cultura de spanac
  6. 10.000 plante/1.000 mp – cultura de salata
  7. 100.000 bulbi/plante/1.000 mp – cultura de ceapa verde

Pentru a se înscrie în program, beneficiarii depun o CERERE-tip, însoțită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal;

b) copie a atestatului de producător valabil pana la 31.12.2022;

c) copie a certificatului de înregistrare la ONRC/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) adeverința, în original, din Registrul agricol pentru anul 2022, care să ateste suprafața de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;

f) certificat de atestare fiscala si cazier fiscal, valabile la data depunerii cererii.

Valorificarea producțiilor de legume obținute din spațiile protejate care atesta comercializarea acestora se face prin bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare, si se depun la DAJ Botoșani astfel:

01 martie – 10 iunie 2022 inclusiv, pentru ciclul I de producție;

15 octombrie – 9 decembrie 2022 inclusiv, ciclul II de producție.