La sfârșitul lunii august, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 3.361 șomeri (din care 1.623 femei), rata șomajului fiind de 2,46%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,43% , în această lună acest indicator a înregistrat o creștere de 0,03 pp.

Din totalul de 3.361 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 651 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.710 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.316 șomeri provin din mediul rural și 1.045 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

3361

< 25 ani

695

între 25-29

142

între 30-39

327

între 40-49

698

între 50-55

676

peste 55 ani

823

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani 37,57%. Șomerii studii primare si fara studii cu reprezintă 21,69% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 23,23%, cei cu învățământ profesional 14,22%,cei cu studii superioare sunt 2,53 %, iar cei cu învățământ postliceal 0,74% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 827 persoane foarte greu ocupabile,1696 greu ocupabile,717 mediu ocupabile, iar 121 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Botoșani la adresa www.anofm.ro.

Translate »

⛔Nu puteți copia conținutul acestei pagini!⛔